Garantipolicy

Försäljningstjänst

Ge detaljer om produktionsförfarandet
Tilldela designer att kontrollera filer och konstverk.

Försäljningstjänst

Anpassade lösningsdesigner
Gör grovt prov för första kontrollen.
Skicka exemplet till klienten för Pre-pro referens.

Service efter försäljning

Ett års kvalitetsgaranti med livslångt underhåll.
Vi kommer aldrig att undanta vårt ansvar för produktägda defekter.
Svarstid: efter mottagande av användarens meddelande säkerställer vi support 24 timmar om dygnet.
E-postutredning: vårt kundservice-team kommer att skicka användaren e-post varje månad under garantiperioden för att följa upp förpackningens arbetsförhållanden och för att upptäcka och lösa problem, om det behövs.
Upprepa beställning: svara på snabbaste sättet för att spara klientens tid.
Vänligen skicka vår kundsupport för mer information: info@minimoqpackaging.com