Garantipolicy

Försäljningsservice

Ge detaljer om produktionsproceduren
Tilldela designern att kontrollera filerna och konstverken.

Försäljningsservice

Skräddarsydda lösningsdesigner
Gör ett grovt prov för första kontroll.
Skickar provet till klienten för pre-pro-referens.

Service efter försäljning

Ett års kvalitetsgaranti med livslångt underhåll.
Vi kommer aldrig att befria vårt ansvar för produktägda defekter.
Svarstid: när vi får användarens avisering säkerställer vi 24-timmars support efter försäljning.
E-postutredning: vårt eftermarknadsteam kommer att skicka ett e-postmeddelande till användaren varje månad under garantiperioden för att följa upp förpackningens funktionsduglighet och för att upptäcka och lösa problem vid behov.
Upprepa beställning: svara på snabbaste sättet för att spara kundens tid.
Please sent our after sales service  support for more information: info@minimoqpackaging.com